Sách giáo khoa bỏ ngỏ kiến thức giới tính
Các Website khác - 27/10/2005

Chúng tôi đã tìm hiểu sách giáo khoa được sử dụng trong học đường hiện nay để nhận ra rằng môn học này còn đang bị bỏ ngỏ.

Sách giáo khoa Sinh học ít đề cập đến giáo dục giới tính.

Liên tục những con số thống kê của các cơ quan chức năng về tình hình nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên tạo nên sự báo động cho toàn xã hội. Những số liệu đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những cơ sở nạo phá thai "chui" và những tên tuổi bị khai giả để được nạo phá thai cũng là một vấn đề nhức nhối.

Chúng tôi đã tìm hiểu sách giáo khoa được sử dụng trong học đường hiện nay để nhận ra rằng môn học này còn đang bị bỏ ngỏ.

Sách giáo khoa chưa có nội dung giáo dục giới tính

Chúng tôi đã tiến hành một cuộc nghiên cứu nhỏ với sách giáo khoa của ba cấp thuộc chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Sách Tự nhiên và xã hội của cấp 1 từ lớp 1 đến lớp 5 không có dòng nào về vấn đề này. Sách Tự nhiên và xã hội lớp 3 có phần Con người và sức khỏe nhưng phần con người không đề cập đến sinh lý và giới tính. Sách Khoa học 4 viết về con người, sức khỏe, năng lượng, thực vật, động vật nhưng cũng không có vấn đề giới tính.

Với sách cấp 2, Sinh học lớp 6 giới thiệu thực vật và các vấn đề của thực vật. Sinh học 7 đề cập đến động vật và tiến hóa của động vật, đời sống con người khái quát. Sinh học 9 giới thiệu di truyền và biến dị, sinh vật và môi trường.

Toàn bộ sách giáo khoa môn giáo dục công dân trong nhà trường từ cấp 1 đến cấp 3 đều không có chương, bài nào nói về cách ứng xử và các hành vi giới tính. Sách giáo khoa Giáo dục công dân 11 có bài về tình yêu nhưng chỉ thuần túy là các khái niệm thuộc đạo đức học.

Tình hình ở sách Sinh cấp 3 cũng không khả quan gì. Sinh học 11 nói về sinh thái học, cơ sở di truyền. Sinh học 12 tiếp tục cơ sở di truyền, sự phát sinh và phát triển dân số.

Chỉ duy nhất có Sinh học lớp 8 đề cập đến con người trong trọn vẹn chương 11 với các vấn đề về sinh sản gồm 7 bài từ trang 187 đến trang 207. Tuy nhiên, cũng không có dòng nào hướng dẫn về hoạt động tình dục, tình dục an toàn, làm thế nào để tránh quan hệ tình dục khi chưa sẵn sàng... Nói chung là không có bất cứ kiến thức nào về giới tính một cách sâu sắc và phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi.

Bây giờ hay bao giờ?

Vấn đề bây giờ không phải chỉ là chọn lựa của việc giáo dục hành vi hay định hướng tâm lý mà là làm thế nào để bạn trẻ hạn chế quan hệ tình dục vị thành niên, có quan hệ thì phải biết cách bảo vệ chính bản thân mình bằng các phương tiện phòng tránh thai thích hợp.

Hiện nay, một số trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai chương trình giáo dục về giới tính, dân số vào trường học dưới hình thức ngoại khóa. Nhưng xem ra, những bước đi này vẫn còn khá rụt rè và e ngại. Cũng chưa có ai dám khen ngợi hay đề xuất mở rộng mô hình vì ngại dư luận xã hội không đồng tình. Thiết nghĩ, đến lúc các ngành và các cấp chức năng vào cuộc để thay đổi nhận thức của giới trẻ, nhất là giới trẻ trong học đường.

Không thể lẩn tránh được nữa khi mà những chiếc áo trắng còn mang phù hiệu vẫn lặng lẽ trốn học để vào các khu cà phê đèn mờ, các phòng karaoke đóng kín cửa và làm những điều không ai dạy các em là nên như thế nào.

(Theo Vinh Nguyễn - Thanh Niên)