Tập đoàn kính thuốc Anh cấp học bổng toàn phần
Các Website khác - 23/08/2005

Tập đoàn kính thuốc Anh quốc EOG quyết định tài trợ 25 suất học bổng du học toàn phần tại Malaysia cho thanh niên Việt Nam học nghề kính thuốc (thời trang, cận, viễn...). Đối tượng tham dự phỏng vấn là nam, nữ tuổi từ 18 đến 27, tốt nghiệp phổ thông trung học, trình độ tiếng Anh B.

Khóa học kéo dài trong 3 năm.

Tất cả mọi thanh niên đủ tiêu chuẩn đều có thể tham gia đăng ký phỏng vấn tại Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA) từ ngày 22/8 đến 27/8.

Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt. Điện thoại: (04) 9741843 hoặc 0912755769. Thông tin chi tiết có thể tham khảo trên website: www.duhocsona.com.

(Theo Tiền Phong)