8,44% giáo viên mầm non, phổ thông chưa đạt chuẩn
Các Website khác - 23/08/2005

TT - Đó là con số vừa được Bộ GD-ĐT công bố từ báo cáo của 37 tỉnh thành trong cả nước đã hoàn thành việc rà soát, phân loại giáo viên (GV) để triển khai đề án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Trong đó, tỉ lệ GV chưa đạt chuẩn cao nhất là ở bậc mầm non với trên 20,3%. Tỉ lệ này ở bậc tiểu học là hơn 5,5% và THCS là xấp xỉ 5%. Riêng đối với bậc THPT, bình quân chỉ còn 3% GV chưa đạt chuẩn.

Bộ GD-ĐT cho biết trong năm học mới 2005-2006, toàn ngành sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, phân loại GV. Những người chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo, các tỉnh thành sẽ tạo điều kiện, dành kinh phí cử đi học hoặc tiếp tục giải quyết chế độ, có kế hoạch sử dụng hợp lý.

THANH HÀ