1.000 tấn đường nhập lậu một ngày
Các Website khác - 05/04/2006

Theo tổng hợp của Hiệp hội Mía đường VN, chỉ riêng khu vực biên giới Tây Nam, mỗi ngày có 600-700 tấn đường được nhập lậu, cao điểm lên tới 1.000 tấn/ngày.

Phần lớn lượng đường nhập lậu được tiêu thụ tại thị trường TP HCM. Riêng khu vực biên giới phía Tây miền Trung, lượng đường nhập lậu mỗi ngày cũng lên đến 60-70 tấn.

Theo Hiệp hội mía Đường VN, giá đường trong nước đang đứng ở mức cao là nguyên nhân gia tăng đường nhập lậu.

(Theo Tuổi Trẻ)