Phương án điều chỉnh giá điện: Trình Chính phủ phương án 3
Các Website khác - 04/04/2006

Phương án điều chỉnh giá điện: Trình Chính phủ phương án 3

Chiều 3.4, Tổ công tác liên ngành về giá điện chính thức tổng kết đợt lấy ý kiến người dân về 4 phương án điều chỉnh giá điện dự kiến sẽ được áp dụng trong thời gian tới. Dựa vào kết quả lấy ý kiến, Tổ công tác quyết định sẽ chọn phương án 3 có bổ sung trình Chính phủ.

Phương án này kiến nghị tăng 20% giá bán điện giờ cao điểm, tăng giá bán buôn điện nông thôn lên 410 đ/kWh, tăng giá 100 kWh đầu tiên lên 630 đ/kWh và nâng giá các bậc thang tiếp theo lên 16-22%.

Được biết sau khi tham khảo các ý kiến đóng góp, Tổ công tác sẽ giữ nguyên giá điện đối với sản xuất, có lộ trình xoá bỏ ưu đãi về giá điện cho các hộ tiêu dùng lớn, tăng mạnh giá điện áp dụng cho khối hành chính sự nghiệp.

Cẩm Văn