11 tỷ đồng nâng cao năng lực cho các ngân hàng
Các Website khác - 10/11/2005

Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (Seco) hôm qua đã ký cam kết tài trợ 694.000 USD (11 tỷ đồng) để thực hiện chương trình đào tạo trong thời hạn 3 năm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Chương trình này sẽ do Công ty Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Việt Nam (BTC) và Chương Trình Phát triển Kinh Tế Tư nhân thuộc Công ty Tài chính Quốc tế (IFC-MPDF) phối hợp tổ chức. IFC-MPDF đã hỗ trợ một nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thành lập BTC và hiện đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho công ty này. BTC được thành lập năm 2001. Thời đó, chưa có đơn vị nào tổ chức đào tạo nghiệp vụ ngân hàng cho ngành ngân hàng thương mại non trẻ của Việt Nam.

Theo Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam, ông Benedict de Cerjat, đào tạo là một nhu cầu cấp thiết nhằm giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam bắt kịp đà phát triển nhanh chóng. Ông nhấn mạnh thị trường vốn ở Việt Nam sẽ được mở rộng đáng kể trong vài năm tới, hơn nữa sự phát triển nhanh chóng của hệ thống ngân hàng (chỉ tiêu mức phát triển hằng năm là 30-40%) đang tạo ra áp lực rất lớn về mặt năng lực nhân sự và điều hành hoạt động tại mỗi nhà băng.

K.D.