TPHCM: Hội nghị nghị thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài vào VN
Các Website khác - 10/11/2005

TP.Hồ Chí Minh
Tổ chức hội nghị bàn về thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 9.11, Vina Capital Group công bố: Hội nghị trên sẽ được tổ chức tại TPHCM trong 2 ngày 9 và 10.12. Sẽ có khoảng 100 định chế tài chính lớn trên thế giới đang nắm giữ khoảng 100 tỉ USD vốn đầu tư tham dự hội nghị.

Theo ước tính của Vina Capital, vốn đầu tư gián tiếp hiện chỉ chiếm hơn 1% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN, rất thấp so với các nước trong khu vực.

Tr.P