Cá mú và cá hồng giống xuất hiện dày đặc ở đầm Ô Loan
Các Website khác - 10/11/2005

Phú Yên
Cá mú và cá hồng giống xuất hiện dày đặc ở đầm Ô Loan

Hiện tượng trên xuất hiện trong tuần qua, tại khu vực đầm Ô Loan (thuộc địa bàn huyện Tuy An). Phòng NNPTNT huyện Tuy An ngày 9.11 cho biết, mỗi ngày ngư dân đánh bắt trên 4.000 con giống, bán với giá từ 7 - 12.000 đồng/con tùy theo loại. Lượng cá giống trên phục vụ người nuôi cá thương phẩm ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà.

Lưu Phong