13 ngân hàng VN phải ứng dụng dịch vụ đánh giá và kiểm tra an ninh mạng
Các Website khác - 23/09/2005

13 ngân hàng VN phải ứng dụng dịch vụ đánh giá và kiểm tra an ninh mạng

Tập đoàn Visa ngày 21.9 cho biết, tất cả các ngân hàng thành viên của Tập đoàn Visa tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đều bắt buộc phải ứng dụng dịch vụ này. Theo Visa, tất cả các bên đang nắm giữ dữ liệu của chủ thẻ Visa, như các ngân hàng thành viên, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua mạng Internet (IPSPs) và các địa điểm bán lẻ phải tiếp cận ngay với dịch vụ tự kiểm tra an ninh miễn phí và được kiểm tra độ an toàn của hệ thống kết nối mạng hàng quý. Hoạt động này bắt buộc đối với tất cả các bên đang lưu giữ thông tin chủ thẻ Visa. P.H.G