26.11: Khởi công Dự án QL 1A đoạn tránh thị xã Hà Tĩnh
Các Website khác - 24/11/2005

26.11: Khởi công Dự án QL 1A đoạn tránh thị xã Hà Tĩnh

Chiều 23.11, TCty Sông Đà cho biết: Dự án thực hiện theo hình thức B.O.T, hợp đồng vừa được ký giữa Bộ GTVT và TCty gồm tuyến chính dài 16,327km, 2 nhánh rẽ: Thạch Thượng - Thạch Ngọc dài 1,565km và nhánh rẽ tỉnh lộ 17 dài 3,492km.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 324,384 tỉ đồng, trong đó vốn của doanh nghiệp B.O.T là 322,141 tỉ đồng. Dự án này nằm trong quy hoạch mạng lưới GTVT đường bộ đến năm 2010.

Thuỳ Trang