7 ngân hàng Việt Nam tham gia phát hành thẻ Visa Debit
Các Website khác - 09/11/2005

7 ngân hàng Việt Nam tham gia phát hành thẻ Visa Debit

Ngày 8.11, tại TPHCM, Tập đoàn Visa International công bố 7 ngân hàng này gồm: NH Á Châu, Eximbank, Kỹ thương, Sài Gòn Công thương, Sài Gòn Thương tín, NH Công thương VN
và Ngoại thương VN. Đây là loại thẻ thanh toán hoạt động theo cơ chế chung của Visa, nhưng được kết nối trực tiếp với tài khoản khách hàng, không cần phải ký quỹ.

Visa cũng công bố loại thẻ được thiết kế mới, với vạch từ có hình nổi ba chiều để chống giả mạo.

TR.P