Quảng Ngãi: Còn 27 tàu đánh bắt xa bờ không bán được
Các Website khác - 08/11/2005
Quảng Ngãi: Còn 27 tàu đánh bắt xa bờ không bán được

Tin từ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 7.11, Ban xử lý nợ chương trình đánh bắt xa bờ của tỉnh mới chỉ bán được 4 tàu - trong tổng số 31 tàu cần phải bán, vì làm ăn thua lỗ. Đến nay, các đơn vị cho vay vốn chương trình đánh bắt xa bờ mới chỉ thu được 4,1 tỉ nợ gốc, 3 tỉ tiền lãi; số dư nợ vay và lãi đến hạn nhưng không trả được lên đến 61 tỉ đồng!

Trần Đăng