Đắc Nông: Trồng rừng phòng hộ 661 chỉ đạt 35% kế hoạch
Các Website khác - 08/11/2005

Đắc Nông: Trồng rừng phòng hộ 661 chỉ đạt 35% kế hoạch

Kết thúc niên vụ trồng rừng 2005, toàn tỉnh chỉ trồng được 57,8ha rừng phòng hộ theo Chương trình 661 của Chính phủ, chủ yếu do 2 lâm trường Quảng Tân và Quảng Khê thực hiện. Ngày 7.11, Sở NNPTNT cho biết, chi phí trồng 1ha rừng phòng hộ khoảng 9 - 10 triệu đồng, nhưng Chương trình 661 chỉ hỗ trợ 4 triệu đồng/ha, ngân sách tỉnh cũng không có nguồn để hỗ trợ thêm.

Đ.T.K