ADB hôm 30.11 cho VN vay 15 triệu USD để giảm nghèo
Các Website khác - 01/12/2005

ADB hôm 30.11 cho VN vay 15 triệu USD để giảm nghèo

Khoản vay ưu đãi này được tài trợ từ Quỹ Phát triển Châu Á - với thời hạn vay 24 năm, trong đó có 8 năm ân hạn. Lãi suất trong thời gian ân hạn là 1%/năm, và 1,5%/năm cho những năm trả nợ tiếp theo.

Tr.M