Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu
Các Website khác - 30/11/2005

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

- Xin chuyên mục cho biết những rủi ro nào sẽ được bảo hiểm trong loại hình "bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu" của Bảo Việt? Công Minh (Bình Định)

- Hiện nay Bảo Việt đang triển khai loại hình bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. Theo đó, những rủi ro được bảo hiểm sẽ là: Tổn thất hay mất mát đối với hàng hoá chuyên chở bằng đường biển, đường sông, đường không, đường sắt, đường bộ,... do phương tiện vận chuyển hàng hoá bị: Cháy, nổ, đắm, lật úp, mất cắp, ướt,... trong quá trình vận chuyển; và nhiều rủi ro khác như động đất, núi lửa, sét đánh,... được quy định theo các điều kiện chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển. (Điều kiện A,B,C - Quy tắc chung 1998 của Bảo Việt và quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam của Bảo Việt, hoặc theo Bộ điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội Bảo hiểm London 1982).

Ngoài ra, người được bảo hiểm còn được bồi thường những khoản chi phí: Hy sinh tổn thất chung, chi phí cứu hộ, chi phí dỡ hàng ở cảng lánh nạn. Phạm vi bảo hiểm: Toàn thế giới.

Trong mọi trường hợp, Bảo Việt không chịu trách nhiệm đối với: Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy là do việc làm xấu cố ý của người được bảo hiểm; những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ xảy ra là do một rủi ro được bảo hiểm (trừ những chi phí được bồi thường theo tổn thất chung và chi phí cứu hộ); những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển và do tàu, sà lan, phương tiện vận chuyển hoặc container không thích hợp cho việc chuyên chở hàng an toàn; những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị hàng hoá được bảo hiểm không đầy đủ hoặc không thích hợp và do việc xếp hàng hỏng lên tàu; hàng hoá được bảo hiểm bị rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn tự nhiên; những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh do chủ tàu, người quản lý, người thuê tàu hay người điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính gây ra; xếp hàng quá tải (đối với hàng chở nguyên chuyến) hoặc xếp hàng sai quy cách, không đảm bảo an toàn cho hàng hoá khi vận chuyển.

Hà Anh