Cách tính phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu
Các Website khác - 04/03/2006

TƯ VẤN BẢO HIỂM
Cách tính phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu

´ Được biết, hiện nay Bảo Việt đang triển khai loại hình bảo hiểm "trách nhiệm dân sự chủ tàu". Xin chuyên mục tư vấn về cách tính phí bảo hiểm trong loại hình bảo hiểm này? Quang Toản (Đà Nẵng)

- Theo yêu cầu tham gia bảo hiểm của cá nhân hoặc tổ chức (gọi tắt là người được bảo hiểm), Bảo Việt có thể nhận bảo hiểm loại hình bảo hiểm "trách nhiệm dân sự chủ tàu" theo thời hạn hoặc theo chuyến. Theo đó, cách tính phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở các yếu tố: Loại tàu; trọng tải, công suất, số ghế; hạn mức tham gia bảo hiểm; vùng hoạt động của tàu; điều kiện bảo hiểm; tình hình tổn thất hằng năm của từng đội tàu tham gia bảo hiểm.

Công thức tính phí như sau: Phí bảo hiểm = mức trách nhiệm bảo hiểm x mức phí, thời hạn bảo hiểm (theo tháng/12 tháng); thuế GTGT = 10% phí bảo hiểm; tổng số tiền thanh toán: Phí bảo hiểm + thuế giá trị gia tăng. (Mức phí bảo hiểm được tính theo từng loại tàu và mức trách nhiệm bảo hiểm tương ứng).

Ví dụ: Một tàu kéo có công suất 150cv, tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự với mức trách nhiệm 200.000.000đ, thời hạn bảo hiểm 12 tháng. Phí bảo hiểm được tính như sau: Mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu kéo là 6.000đ/cv/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
- Phí bảo hiểm: 150cv x 6.000đ/cv (12 tháng) = 900.000đ
- Thuế GTGT: 10% của số tiền 450.000đ = 45.000đ
- Tổng số tiền thanh toán: 450.000 + 45.000đ + 495.000đ

Phí bảo hiểm có thể được thanh toán làm một hoặc nhiều kỳ. Kỳ hạn thu phí được ghi ấn định trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc trên hợp đồng bảo hiểm ngay sau khi ký kết.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm phải: Trình báo ngay cho chính quyền địa phương, công an hoặc đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa gần nhất để lập biên bản theo quy định; thông báo ngay cho Bảo Việt và thông báo bằng văn bản cho Bảo Việt biết chậm nhất không quá 3 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn hoặc từ ngày tàu về đến bến, cảng đầu tiên; người được bảo hiểm phải thông báo và chuyển cho Bảo Việt ngay khi nhận được thông tin, thư khiếu nại, biên bản, chứng từ pháp lý liên quan đến vụ tai nạn. H.A