Tăng thời hạn bảo hành nhà chung cư
Các Website khác - 03/03/2006

Tăng thời hạn bảo hành nhà chung cư

Đây là nội dung trong dự thảo nghị định sẽ ban hành cùng với Luật Nhà ở. Theo đó, nhà chung cư từ 4 đến 8 tầng, thời gian bảo hành là 36 tháng; các loại nhà ở khác là 24 tháng tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Nghị định cũng yêu cầu các chủ đầu tư công khai thông tin về quy hoạch chi tiết của dự án, giá cả, số lượng nhà đất công trình xây dựng sẽ được bán, cho thuê; phương thức thanh toán, thủ tục đăng ký mua...

Minh Vi