Chặn từ xa sự đổ vỡ
Các Website khác - 24/12/2005

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Đông Bắc Bộ:
Chặn từ xa sự đổ vỡ

Công tác kiểm tra được coi là một trong những nội dung hoạt động chủ yếu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nhằm phát hiện và có biện pháp ngăn ngừa từ xa sự đổ vỡ của các tổ chức tham gia BHTG.

Với địa bàn quản lý gồm 169 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDND) đang hoạt động, 16 QTDND đã giải thể đang trong quá trình thanh lý và Ngân hàng Thương mại cổ phần Hải Hưng (NHTMCP) nằm trên địa bàn 3 tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng thuộc vùng Đông Bắc Bộ. Địa bàn hoạt động tuy không rộng, nhưng số lượng các tổ chức tín dụng lớn, số cán bộ ngày đầu mới thành lập có 12 người, song với cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ trong chi nhánh đã xây dựng chương trình công tác cụ thể, phối hợp với chi nhánh ngân hàng nhà nước (NHNN) các tỉnh, thành phố bắt tay ngay vào công việc.

Sau gần 4 năm khai trương đi vào hoạt động, đến nay Chi nhánh BHTG khu vực Đông Bắc Bộ đã tiến hành 283 cuộc kiểm tra đối với tổ chức tham gia BHTG, gồm: 16 chi nhánh NHTM nhà nước, 6 NHTMCP và 261 QTDND cơ sở.

Hoạt động kiểm tra tại Chi nhánh BHTG khu vực Đông Bắc Bộ được triển khai trong thời gian chưa dài, nhưng kết quả mà công tác kiểm tra đạt được rất đáng khích lệ, thể hiện trên nhiều mặt. Số lượng các QTDND cơ sở được kiểm tra trên quy mô rộng, chất lượng của hoạt động kiểm tra ngày càng được nâng cao và những xử lý sau kiểm tra đã linh hoạt hơn. Công tác kiểm tra của chi nhánh có chất lượng tốt tạo điều kiện cho công tác tư vấn khách hàng ngày càng có hiệu quả hơn.

Thông qua công tác kiểm tra đã giúp các tổ chức tham gia BHTG hiểu rõ mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG và tạo điều kiện để đông đảo công chúng biết và hiểu rõ hơn về tổ chức này. Giúp các tổ chức tham gia BHTG nhìn nhận đầy đủ hơn các quy định về BHTG, kịp thời uốn nắn các sai sót trong việc xác định đối tượng tiền gửi được bảo hiểm.

Mặt khác, sự đối thoại trực tiếp trong quá trình kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ giữa BHTG VN và các tổ chức tham gia BHTG, góp phần duy trì sự an toàn trong hoạt động của tổ chức nhận tiền gửi. Hướng dẫn tổ chức tham gia BHTG xác định số dư tiền gửi thuộc đối tượng BHTG đảm bảo chính xác, đến nay về cơ bản việc tính và nộp phí của các QTDND cơ sở đã đi vào ổn định và giảm thiểu sự nhầm lẫn, sai sót.

Hoạt động kiểm tra của BHTGVN Chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, cùng với thanh - kiểm tra của chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố đánh giá một cách khách quan thực trạng hoạt động cũng như việc tuân thủ các quy định pháp luật của tổ chức tham gia BHTG. Đồng thời, chi nhánh còn tư vấn cho đơn vị những giải pháp tổng thể cũng như các biện pháp cụ thể nhằm khắc phục yếu kém về quản lý tín dụng, thực hiện chế độ hạch toán... Lê Thị Ngọc Phát