Chưa đăng ký hộ khẩu có được giảm tiền mua nhà?
Các Website khác - 01/12/2005

Chưa đăng ký hộ khẩu có được giảm tiền mua nhà?

- Bạn Nguyễn Thiện Liêu hỏi: Hiện tôi đã có hộ khẩu ở Hà Nội. Tôi mua căn hộ 201, A3, tập thể Viện Dinh dưỡng, Hà Nội. Khi làm thủ tục mua nhà theo NĐ số 61/CP, cơ quan chức năng trả lại giấy xác nhận thời gian công tác của tôi để giảm tiền mua nhà với lý do tôi chưa đăng ký hộ khẩu ở căn hộ 201, A3. Việc trả lại giấy tờ như vậy có đúng không? Tôi có được giảm tiền mua nhà theo QĐ số 64/1998 của Thủ tướng Chính phủ không?

- Căn cứ QĐ số 62/2000/QĐ-UB của UBND thành phố về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại TP.Hà Nội thì:

Nay cho phép các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho nhau được thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại TP. Hà Nội.

Người nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở được phép mua nhà theo quy định tại NĐ số 61/CP ngày 5.7.1994 của Chính phủ và các quy định liên quan của nhà nước và thành phố.

Tại QĐ số 64/1998/QĐ - TTg ngày 21.3.1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước thì tiền mua nhà được giảm như sau: Mức tiền mua nhà ở được giảm 100.000 đồng cho mỗi năm công tác.

Trường hợp có thời gian làm việc trong lực lượng vũ trang được giảm 180.000 đồng; việc giảm tiền mua nhà ở không được tính trùng về thời gian, đối tượng.

Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên có tên trong cùng hợp đồng thuê nhà hoặc cùng hộ khẩu thường trú thuộc diện được giảm tiền mua nhà thì được cộng số tiền mua nhà ở được giảm của từng thành viên để tính tổng số tiền mua nhà ở được giảm của cả hộ gia đình.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, trước khi mua nhà theo NĐ số 61/CP bạn phải làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Khi mua nhà, bạn là chủ hợp đồng thuê nhà đương nhiên bạn sẽ được giảm tiền mua nhà theo các quy định trên.

Luật gia Nguyễn Quốc Việt