Chưa xác định nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng cuộc gọi
Các Website khác - 30/12/2005

Kiểm tra kết nối 098-VNPT tại Ninh Bình:
Chưa xác định nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng cuộc gọi

Chiều 29.12, đại diện Tổ kết nối - Bộ Bưu chính - Viễn thông (BCVT) cho biết, kết quả đợt kiểm tra chất lượng mạng 098 và điện thoại cố định Bưu điện tỉnh Ninh Bình (030) của VNPT như sau: Tỉ lệ cuộc gọi thành công trung bình là 70%, riêng giờ cao điểm từ 19 đến 21 giờ chỉ đạt khoảng 20%. Hai doanh nghiệp này đã ký vào biên bản đồng ý kết quả kiểm tra của Bộ BCVT.

Như vậy, ngoài việc cho rằng, tổng đài Bưu điện Ninh Bình hiện nay quá cũ, đến nay, Bộ BCVT vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân cụ thể gây ảnh hưởng chất lượng cuộc gọi 098-VNPT tại tỉnh Ninh Bình.

Theo Tổ kết nối, Bộ BCVT hiện chưa có quy định cụ thể về tỉ lệ các cuộc gọi thành công đối với liên mạng là bao nhiêu, mới đảm bảo đúng tiêu chuẩn ngành. Tổ kết nối vừa có văn bản gửi Vụ Khoa học công nghệ - Bộ BCVT cung cấp thêm số liệu chi tiết về quy định của cuộc gọi liên mạng.

Theo Bộ BCVT, tỉ lệ cuộc gọi nội mạng (giữa cố định và cố định; di động gọi cho di động) được coi là đảm bảo chất lượng phải đạt tiêu chuẩn 95%. Tuần tới, Bộ BCVT sẽ họp với Viettel và VNPT để kiểm điểm lại tình hình.

Phương Minh