Cổ phần hoá ngân hàng quốc doanh mất 18 tháng
Các Website khác - 11/03/2006

Theo Ban chỉ đạo cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước, đó là thời gian cần thiết để tiến hành cổ phần hoá ngân hàng Ngoại thương VN (Vietcombank) và ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB).

Việc cổ phần hoá hai ngân hàng này phải trải qua ba bước, với thời gian dài hơn so với cổ phần hoá các công ty nhà nước khác do đặc thù của hoạt động ngân hàng. Trong đó quan trọng và khó nhất là khâu phân loại nợ, xử lý tài chính và chọn tổ chức tư vấn cổ phần hoá.

Ban chỉ đạo cũng nêu ra hai vướng mắc và hướng xử lý để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính phải ban hành quy định về kiểm kê, đối chiếu nợ để xác định giá trị của ngân hàng. Lần đầu tiên chọn tư vấn cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước vì thế sẽ mất nhiều thời gian để đấu thầu, do vậy có thể lựa chọn thầu hạn chế.

(Theo Tuổi Trẻ)