Đã đạt trên 70% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ
Các Website khác - 30/08/2005
Đã đạt trên 70% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 29.8, KBNN đã phát hành được trên 1.056 tỉ đồng TPCP, bằng 70,43% kế hoạch. Đã có 16 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó TPHCM là địa phương có số thu TPCP đạt cao nhất (183,378 tỉ đồng). HN là địa phương có tỉ lệ đạt thấp nhất (23,97%). B.H