Đà Nẵng được hưởng một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi
Các Website khác - 19/01/2006

Đà Nẵng được hưởng một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi

Cơ chế ưu đãi sẽ giúp Đà Nẵng thực hiện các dự án quan trọng, có ý nghĩa với cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong đó, có các dự án nâng cấp đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đà Nẵng - Hội An, mở rộng ga hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, làng đại học, cầu Thuận Phước...

Đó là ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg, ngày 16.1, sẽ áp dụng từ ngày 1.2.2006. Thiện Anh