Mua chè của đồng bào dân tộc thiểu số với giá ưu đãi
Các Website khác - 19/01/2006

Lâm Đồng
Mua chè của đồng bào dân tộc thiểu số với giá ưu đãi

Nhà máy chè Lộc Bắc, ngày 18.1 cho biết: Trong năm 2005, nhà máy đã thu mua được trên 800 tấn nguyên liệu chè của đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm).

Việc thu mua được thực hiện theo cơ chế ưu đãi về giá của UBND tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 3 năm qua. K.D