Doanh nghiệp nhà nước sẽ chịu nhiều sức ép
Các Website khác - 07/11/2005

Hàng loạt dự luật và dự thảo luật điều chỉnh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp đang được Quốc hội xem xét và chuẩn bị thông qua. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội Đặng Văn Thanh cho rằng doanh nghiệp phải tự đổi mới để thích ứng với môi trường mới.

- Theo ông, trong năm 2006 những luật mới nào sẽ có tác động lớn nhất đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp?

- Ngoài Luật Thương mại và Luật Cạnh tranh, tôi cho rằng trong năm 2006 nếu đưa hai Luật Đầu tư (chung) và Luật Doanh nghiệp (thống nhất) vào áp dụng chắc chắn sẽ làm thay đổi căn bản môi trường đầu tư kinh doanh. Đơn cử như Luật Doanh nghiệp, nếu được áp dụng sẽ tạo ra sân chơi chung giữa các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp cổ phần, các thành phần doanh nghiệp thuộc sở hữu vốn nhà nước. Mọi thành phần doanh nghiệp đều được đối xử bình đẳng như nhau.

Tôi cho rằng Luật Doanh nghiệp ra đời sẽ là đòn bẩy, thúc bách các doanh nghiệp nhà nước phải nhanh chóng sắp xếp kinh doanh. Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp tư nhân, thành phần kinh tế ngoài quốc doanh cũng phải đổi mới các phương thức kinh doanh sao cho phù hợp nhất. Bởi một khi áp luật chung cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng, tính cạnh tranh sẽ rất quyết liệt. Do đó, muốn tồn tại thì không con đường nào khác, các doanh nghiệp phải tự đổi mới để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Theo các dự luật, có những lĩnh vực trước đây chúng ta chưa cho phép doanh nghiệp nước ngoài tham gia nay được mở rộng cửa, tạo ra sức ép rất lớn với doanh nghiệp trong nước. Ông có thật sự yên tâm về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước?

- Trong quá trình hội nhập, theo các hiệp định song phương cũng như khu vực, chúng ta đã cam kết một lộ trình mở cửa các lĩnh vực. Có những lĩnh vực chúng ta mở gần như hoàn toàn, song có lĩnh vực như kinh doanh hàng tiêu dùng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... chúng ta sẽ mở cửa theo lộ trình đã cam kết. Hiện sự chuẩn bị của từng doanh nghiệp, lĩnh vực, địa phương... vẫn chưa thật sự tốt. Thậm chí một số doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý của chúng ta vẫn còn thờ ơ, chưa đánh giá đúng mức của việc VN sẽ chính thức bước vào hội nhập toàn diện, vào sân chơi chung. Do đó, theo tôi vấn đề lớn nhất hiện nay là thay đổi nhận thức của doanh nghiệp và các nhà quản lý, từ đó sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn.

- Nhiều ý kiến dự báo rằng những doanh nghiệp nhà nước từ trước đến nay chịu nhiều bảo hộ của Nhà nước, khả năng cạnh tranh kém sẽ là những đơn vị chịu tác động lớn nhất, thậm chí kể cả việc đối mặt với những nguy cơ phải đổ vỡ hàng loạt. Ông nhận định vấn đề này ra sao?

- Chắc chắn những doanh nghiệp nào lâu nay làm ăn kém hiệu quả, khả năng cạnh tranh kém, cung cách quản lý lâu nay không xoay kịp theo nền kinh tế thị trường, chủ yếu vẫn dựa vào cơ chế bao cấp, cơ chế “xin - cho” thì trước sau gì cũng khó tồn tại. Nếu không chuyển đối nhanh, rất có thể sẽ có nhiều doanh nghiệp đổ vỡ hàng loạt. Trường hợp tồn tại được cũng sẽ hết sức vất vả, đến một lúc nào đó thị trường cũng khó chấp nhận những doanh nghiệp làm ăn theo kiểu như vậy. Chính vì vậy, theo tôi, việc đổ vỡ của một số doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, là việc hết sức bình thường. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải có bước chủ động hơn, hạn chế những đổ vỡ đó, đồng thời việc chủ động cũng sẽ giúp chúng ta tạo lập cho nền kinh tế của chúng ta thật sự lành mạnh.

(Theo Tuổi Trẻ)