Chậm nhất ngày 1.12, "Knorr Đảm đang" phải có nhãn mới đúng quy định
Các Website khác - 05/11/2005

Chậm nhất ngày 1.12, "Knorr Đảm đang" phải có nhãn mới đúng quy định

Ngày 3.11, Thanh tra Bộ Y tế đã làm việc với đại diện của nhà sản xuất sản phẩm "Knorr Đảm đang" là Cty Unilever bestfood & Elida P/S Việt Nam.

Sau đó, Cơ quan thanh tra đã có văn bản chính thức yêu cầu Cty này bổ sung tên hàng hoá theo đúng quy chế ghi nhãn, đồng thời sửa đổi những nội dung đã ghi trên nhãn có thể gây hiểu nhầm: "Tự nhiên hơn bột ngọt". Dùng "Knorr Đảm đang" thay thế bột ngọt/mì chính".

Đối với hàng hoá đã sản xuất vẫn mang nhãn cũ - tức là nhãn không đúng quy định, Cty phải có nhãn bổ sung. Chậm nhất là ngày 1.12, sản phẩm này phải lưu hành dưới nhãn mới.

Q.D