Được kinh doanh vàng ở nước ngoài
Các Website khác - 23/01/2006

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho phép các ngân hàng thương mại và công ty kinh doanh vàng được kinh doanh vàng thông qua tài khoản mở ở nước ngoài.

Để được kinh doanh như vậy, các ngân hàng thương mại phải có huy động vàng với số dư tối thiểu là 500 kg trở lên và có cho vay vàng. Đối với các công ty bắt buộc phải có vốn tự có 100 tỷ đồng trở lên.

Theo các ngân hàng, đây là hình thức kinh doanh mới ở Việt Nam nhưng phổ biến trên thế giới, sẽ giúp tăng sự liên thông giữa hai thị trường vàng trong và ngoài nước, đồng thời đưa giá vàng trong nước sát với giá thế giới.

(Theo Tuổi Trẻ)