Gần 6 triệu người VN tham gia bảo hiểm nhân thọ
Các Website khác - 20/09/2005

Đó là số liệu thống kê do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam công bố tại Hội nghị "Quản lý và phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ", tổ chức ở Đà Nẵng sáng 18/9.

Cũng theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và nước ngoài hiện cung cấp khoảng 100 sản phẩm khác nhau.

99.000 người làm đại lý cho các hãng bảo hiểm nhân thọ đã khai thác được 6,5 triệu hợp đồng bảo hiểm các loại.

(Theo TTXVN)