Gia tăng nhượng quyền thương hiệu
Các Website khác - 03/01/2006

Theo tin từ Cục sở hữu trí tuệ VN, số lượng nhãn hiệu thực hiện chuyển nhượng quyền thương hiệu trong năm 2005 tăng rất mạnh. Số liệu thống kê cho thấy, đã có 530 nhãn hiệu được chuyển nhượng quyền sử dụng và 811 nhãn hiệu được chuyển nhượng quyền sở hữu.

Số nhãn hiệu hàng hóa đăng ký bảo hộ cũng tiếp tục gia tăng trong năm 2005 với 21.000 nhãn hiệu nộp đơn xin bảo hộ độc quyền.

Tính đến thời điểm này, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp bằng bảo hộ độc quyền cho 120.000 nhãn hiệu hàng hóa. Trong đó có 30.000 nhãn hiệu thuộc sở hữu của các doanh nghiệp VN. Số giải pháp hữu ích được bảo hộ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp VN chỉ chiếm 5% tổng số bằng đã cấp.

(Theo Đầu Tư)