Không để tỉ giá VND/USD tăng giảm quá mức
Các Website khác - 16/10/2007

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước giữ lãi suất, kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng, tiếp tục mua ngoại tệ bổ sung cho Quĩ Dự trữ ngoại tệ quốc gia; can thiệp hợp lý vào thị trường để điều hành tỉ giá VND/USD, không để xảy ra tình trạng VND tăng giá hoặc giảm giá quá mức.

Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục ổn định giá điện, các loại dầu, than bán cho các hộ tiêu dùng lớn (điện, ximăng, phân bón, giấy), giá nước sạch, giá dịch vụ bưu chính, giá cước vận tải hành khách đối với những loại hình dịch vụ Nhà nước còn quyết định giá.

Theo Tuổi trẻ