Lâm Đồng: Xây dựng đường bằng tiền đóng góp của nhân dân Hà Nội
Các Website khác - 09/03/2006

Lâm Đồng: Xây dựng đường bằng tiền đóng góp của nhân dân Hà Nội

Ngày 8.3, công trình đường giao thông khu phố Ba Đình (dài hơn 1km, rộng 3,5m), thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã được khởi công xây dựng với tổng nguồn vốn 750 triệu đồng. Trong số tiền này, nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đóng góp 500 triệu đồng.

Con đường này chủ yếu phục vụ những người Ba Đình (Hà Nội) đi xây dựng vùng kinh tế mới Lâm Hà (Lâm Đồng). Công trình sẽ được đưa vào sử dụng đúng dịp 30 năm xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội, trên đất Lâm Đồng.

K.D