Thoả thuận giá mua hạt điều trong tháng 3
Các Website khác - 09/03/2006

Thoả thuận giá mua hạt điều trong tháng 3

Gần 200 doanh nghiệp thu mua và chế biến hạt điều đã họp tại Bình Phước vào ngày 8.3 và đã thống nhất giá mua hạt điều trong tháng 3 không vượt quá 8.500đ/kg. Theo các doanh nghiệp, đây là mức giá có lợi cho cả nông dân và doanh nghiệp.

Hiện đang thời điểm đầu vụ, các doanh nghiệp tranh mua đã đẩy giá hạt điều lên cao, khiến cho xuất khẩu bị lỗ.

TR.P