Mạnh tay với gian lận thẻ thanh toán
Các Website khác - 17/09/2005

Tập đoàn Visa châu Á Thái Bình dương vừa tung ra dịch vụ kiểm tra an ninh miễn phí nhằm tăng cường an ninh dữ liệu thẻ trong khu vực, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bên đang nắm giữ dữ liệu của các chủ thẻ Visa, gồm ngân hàng thành viên, các điểm bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua mạng.

“Chúng tôi nhận thấy trong môi trường thanh toán điện tử với nhiều nguy cơ về tội phạm thẻ như hiện nay, các chủ thẻ đang ngày càng quan tâm đến sự an toàn của dữ liệu cá nhân. Một khi mức độ an toàn này được đảm bảo, lòng tin của người tiêu dùng vào ngành thanh toán thẻ sẽ được củng cố”, Trưởng bộ phận quản lý bên bảo đảm an ninh thứ ba thuộc Dịch vụ An ninh trong thanh toán, Tập đoàn Visa châu Á Thái Bình dương, ông Edward Lodens nói.

Visa cho biết sẽ hợp tác với ScanAlert, một trong những công ty hàng đầu thế giới chuyên cấp chứng chỉ an ninh cho các trang web, để cung cấp dịch vụ kiểm tra và đánh giá an ninh miễn phí. ScanAlert cũng sẽ cung cấp cho các ngân hàng thành viên của Visa hệ thống báo cáo toàn diện để theo dõi và báo cáo việc ứng dụng chương trình an ninh thông tin tài khoản Visa (AIS).

AIS là chương trình quản lý rủi ro trên toàn cầu được áp dụng với tất cá các bên tham gia vào hệ thống thanh toán của Visa. Chương trình này hoạt động dựa trên 2 nguyên tắc chủ yếu: không lưu trữ dữ liệu của chủ thẻ; nếu cần lưu trữ, những thông tin này phải được mã hoá.

Thẻ thanh toán Visa hiện được sử dụng ở hơn 150 quốc gia, với trị giá mua bán bằng thẻ hàng năm hơn 3.000 tỷ USD. Ở khu vực Châu Á Thái Bình dương, 62% hoạt động mua bán bằng thẻ được thanh toán bằng thẻ Visa. Hiện nay có hơn 238 triệu thẻ Visa các loại trong khu vực. Trong năm 2004, giá trị thanh toán và rút tiền sử dụng thẻ Visa tại các máy ATM ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương đạt 475 tỷ USD.

T.T.