Một kiến nghị... lạc lõng
Các Website khác - 17/09/2005
Một kiến nghị... lạc lõng
Hải Yến

Dư luận thật bất ngờ khi các cơ quan chức năng xác định, năm 2004, 11 TCty xây dựng công trình giao thông (TCTXDCTGT) thuộc Bộ GTVT lỗ lớn, nhiều DN đã mất hết vốn nhà nước, trong đó có những đơn vị lỗ hàng ngàn tỉ đồng. Nguyên nhân được đưa ra khá nhiều: Bỏ thầu giá thấp chịu lỗ; "mua" công trình với bất cứ giá nào; đầu tư thiết bị ồ ạt để mang nợ... Tất nhiên còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa không được nêu ra là sự xà xẻo, chia chác của không ít cán bộ trong các TCty này...

Dư luận lại giật mình khi một trong số các vị giám đốc các DN này đề nghị: "Nhà nước cần khoanh nợ hoặc xoá nợ cho các TCty để làm lại từ đầu...". Đó là một kiến nghị lạc lõng, nó cho thấy, tư duy dựa vào sự bảo hộ của Nhà nước vẫn còn ăn sâu vào đầu một số nhà quản lý DN lớn. Nếu 11 TCty trên được "khoanh nợ, xoá nợ để làm lại từ đầu" thì chắc chắn còn rất nhiều TCty tương tự xin được "làm lại từ đầu". Hơn nữa, nếu kiến nghị được Nhà nước chấp nhận (điều ấy đã xảy ra rồi) thì ai dám chắc rằng, các "chúa chổm" này lại không "ngựa quen đường cũ" và lỗ tiếp một chu kỳ nữa?

Đó còn là một kiến nghị thiếu lương tâm. Bởi lẽ, tiền vốn của Nhà nước đầu tư cho các DN này là tiền của nhân dân nộp thuế. Chẳng hiểu, khi kiến nghị như vậy, ông tổng giám đốc kia có nhớ đến những người lao động hai sương, một nắng, đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm ra từng đồng để đóng thuế cho Nhà nước hay không?

Vì vậy, chắc chắn không thể khoanh nợ, xoá nợ. Giải pháp tốt hơn cả là "nếu đã chết thì mạnh dạn đem chôn" và những người gây ra "cái chết" cho các TCty ấy phải chịu trách nhiệm nghiêm túc trước Nhà nước và nhân dân.