Đà Nẵng: Ra mắt chi nhánh Cty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DN
Các Website khác - 16/09/2005
Đà Nẵng
Ra mắt chi nhánh Cty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DN

Chi nhánh này được ra mắt vào ngày 15.9. Hoạt động chính của chi nhánh nhằm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận xử lý và thu hồi cho Nhà nước những khoản nợ và tài sản đã loại trừ khi xác định giá trị DN để cổ phần hoá, góp phần sắp xếp chuyển đổi DN nhà nước; mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của các DN trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên... Võ Tuấn