Năm 2006, tỉ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên 49%
Các Website khác - 01/10/2005
Năm 2006, tỉ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên 49%

Thông tin này được công bố trong dự thảo: "Kế hoạch phát triển TTCK giai đoạn 2006-2010" tại một diễn đàn về phát triển TTCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán VN tổ chức tại HN ngày 29.9. Dự thảo cũng đặt ra mục tiêu của giai đoạn này là nhằm mở rộng quy mô, phạm vi và nâng cao chất lượng hoạt động của TTCK có tổ chức, từng bước thu hẹp TTCK không có sự quản lý và tăng cường tính hiệu quả, cạnh tranh của TTCK đáp ứng các yêu cầu về hội nhập kinh tế và tự do hoá thị trường tài chính. H.PH