Phong trào... làm nghèo (!?)
Các Website khác - 25/04/2006

Phong trào... làm nghèo (!?)
Trương Tâm Thư


Trong khuôn khổ dự án "khuyến nông, khuyến lâm và hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn" dành cho các hộ dân nghèo, đầu năm 2003, mô hình "nuôi ong Ý lấy mật" được gấp rút xây dựng và triển khai. 40 hộ nghèo ở 2 xã Tiên Cảnh và Tiên Châu, huyện miền núi Tiên Phước (Quảng Nam) được chọn làm mô hình "thí điểm".

Sau vài ngày bỏ ruộng bỏ rừng ngồi bó gối nghe truyền đạt kỹ thuật nuôi ong lấy mật, họ đã góp vào 40 triệu đồng, cùng 200 triệu đồng vốn nhà nước đầu tư, dắt về 200 đàn gồm hơn 1 triệu con ong. Giống ong ngoại này lớn nhanh như thổi, nhưng cứ nằm phè trong tổ, "siêng ăn nhác làm", nên ngay kỳ đầu lấy mật, thu chẳng đủ bù chi. Thế là, người nuôi chỉ còn cho chúng ăn độc món đường, thêm thời tiết khắc nghiệt, bầy ong cả triệu con phần thì chết, phần thì tứ tán. Ấy vậy nhưng mới đây, tổng kết mô hình này, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh lại dõng dạc báo cáo: "Tuy mô hình nuôi ong lấy mật không thành công, nhưng đã tạo ra phong trào làm ăn kinh tế"!

Có vẻ như câu này nói - nghe riết đã thành quen, đã trở thành... "rất kinh điển", dùng chung để tổng kết các phong trào phát động nông dân trồng quế, mía, xoài, tiêu, điều... ở Quảng Nam. Thì đúng là "đã tạo ra phong trào", chỉ có điều, khốn nỗi, lại là những phong trào góp phần... làm nghèo nông dân và Nhà nước.