Quyền lợi người lao động khi doanh nghiệp phá sản
Các Website khác - 12/10/2005

Quyền lợi người lao động khi doanh nghiệp phá sản

- Bạn Nguyễn Anh ở Đà Nẵng hỏi: Cty tôi là DNNN có quyết định tuyên bố phá sản. Tôi và một số người lao động (NLĐ) trong Cty thuộc diện lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11.4.2002 của Chính phủ và đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155 /2004 /NĐ-CP ngày 10.8.2004. Đề nghị toà soạn cho biết khi Cty phá sản phải giải quyết cho NLĐ những khoản nợ nào. NLĐ phải làm thủ tục gì để được giải quyết các khoản nợ hay đương nhiên được giải quyết. Trường hợp của tôi có được chế độ theo quy định tại Nghị định 41 và Nghị định 155?

Trả lời: Theo quy định tại Luật Phá sản ngày 15.6.2004, căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23.6.1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 2.4.2002 và Nghị định số 94 /2005 /NĐ-CP ngày 15.7.2005 của Chính phủ "Về giải quyết quyền lợi của NLĐ ở DN và HTX bị phá sản" thì khi DN có quyết định tuyên bố phá sản vẫn phải thanh toán các khoản nợ có liên quan đến quyền lợi của NLĐ như sau:

Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) là khoản tiền sau khi đã trừ các khoản tạm ứng lương mà DN còn nợ NLĐ tính đến thời điểm NLĐ nghỉ việc; trợ cấp thôi việc là khoản tiền mà NLĐ được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật LĐ; tiền chi phí y tế là khoản tiền mà DN phải chi phí đối với NLĐ bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật cho NLĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 107 của Bộ luật LĐ; tiền bồi thường hoặc trợ cấp tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp là khoản tiền mà DN phải bồi thường hoặc trợ cấp cho NLĐ bị suy giảm khả năng LĐ từ 5% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 107 của Bộ luật Lao động và Điều 11 Nghị định số 06 /CP ngày 20.1.1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn LĐ, vệ sinh LĐ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 110/2002/NĐ-CP; các quyền lợi khác theo thoả ước tập thể và hợp đồng LĐ (nếu có) là các quyền lợi được hai bên đã thoả thuận theo hợp đồng LĐ, thoả ước LĐ tập thể mà DN chưa trả hoặc chưa trả đủ cho NLĐ.

Tuy nhiên, để được giải quyết những khoản nợ nêu trên, NLĐ cần lưu ý là mình phải có nghĩa vụ gửi giấy đòi nợ cho toà án (toà đang thụ lý và giải quyết vụ phá sản) kê khai rõ, đầy đủ các khoản DN còn nợ mình kèm theo các tài liệu chứng minh là: Hợp đồng LĐ, thoả ước LĐ tập thể... và các chứng từ khác có liên quan.

Ngoài ra, khi DN có quyết định tuyên bố phá sản, NLĐ còn được trợ cấp thôi việc; cứ mỗi năm làm việc, NLĐ được trợ cấp nửa tháng lương cộng với phụ cấp lương (nếu có). Trường hợp này, Cty phá sản là DNNN nên theo quy định tại điều 3 Nghị định số 94, những lao động dôi dư được áp dụng theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP và Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10.8.2004 của Chính phủ thì bạn vẫn được hưởng chế độ theo quy định.

LS Hạ Thị Hồ Hoa