Ruộng khát vì... chờ kênh
Các Website khác - 23/08/2005

Ruộng khát vì... chờ kênh
Lưu Phong

Tháng 10.2002, dự án xây dựng kênh chính sử dụng nước sau thuỷ điện Sông Hinh (Phú Yên) được chính thức khởi động, với tổng vốn đầu tư hơn 139 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 4 năm, nhằm tận dụng nguồn nước sau thuỷ điện để tưới cho 4.100ha cây trồng vùng Sơn Giang (huyện Sông Hinh), Sơn Thành (huyện Tây Hoà) và bổ sung nước hệ thống thuỷ nông Đồng Cam, tiếp nước cho sông Bánh Lái với lưu lượng 8m3/giây, góp phần cải tạo cửa sông Đà Nông, đảm bảo nước cho trạm bơm Nam Bình...

Nhưng người nông dân chưa kịp mừng thì công trình mới xây dựng được vài kilômét kênh nền đất phải sớm dừng thi công vì không có vốn! Đến ngày 31.12.2004, Bộ NNPTNT đã phê duyệt điều chỉnh nghiên cứu khả thi lại dự án trên với tổng mức đầu tư từ hơn 139 tỉ đồng "đội" lên 244 tỉ đồng. Song cũng không hiểu vì sao cho đến nay nó vẫn chưa thể tiếp tục thi công lại!

Bức xúc trước thực trạng trên, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng đã có văn bản kiến nghị lên Chính phủ và các bộ liên quan sớm khắc phục khó khăn về vốn bằng cách đưa dự án này vào danh mục đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Nhưng vẫn không được chấp nhận mà chỉ bố trí bằng nguồn vốn ngân sách trung ương từ nay đến năm 2010 dự kiến 87,3 tỉ đồng.

Như vậy, với nguồn vốn nhỏ giọt này chắc chắn rằng trong vòng 5 năm nữa, công trình này vẫn chưa thể hoàn thành. Sự chậm trễ này đã và đang gây rất nhiều lãng phí về thời gian thi công, tiền bạc, đặc biệt là lãng phí nguồn nước sau thuỷ điện Sông Hinh, làm mất niềm tin rất lớn đối với người dân ở trong vùng hưởng lợi.