Sẽ có 225 hội chợ triển lãm thương mại VN trong năm 2006
Các Website khác - 28/12/2005

Sẽ có 225 hội chợ triển lãm thương mại VN trong năm 2006

Đây là công bố của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Thương mại tại Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 tổ chức ngày 27.12 tại HN.

Được biết, Nhà nước vẫn hỗ trợ 100% chi phí gian hàng hoặc 100% tiền vé máy bay đối với hội chợ triển lãm và khảo sát thị trường nhằm đẩy mạnh chủ trương hỗ trợ DN tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia.

Công Thắng