Tài trợ 3 triệu USD cho đấu thầu điện tử
Các Website khác - 25/06/2008

 

 

Chính phủ Hàn Quốc đồng ý khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 3 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử.

 

Ngày 20/6, tại Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã diễn ra lễ ký kết biên bản thoả thuận giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và MPI về việc KOICA hỗ trợ xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử cho Chính phủ Việt Nam bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

 

Dự án lần này được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại trị giá 3 triệu USD với thời gian thực hiện từ nay đến năm 2009. Hệ thống được xây dựng gồm một phần chức năng trọng tâm đấu thầu điện tử nằm trong hệ thống “chợ quốc gia” - là hệ thống đấu thầu điện tử tổng hợp quốc gia của Hàn Quốc và tích hợp với hệ thống mời thầu hiện tại của MPI. Bên cạnh đó, dự án còn chuyển giao công nghệ về hệ thống đấu thầu điện tử cho các cán bộ Việt Nam.

 

Sau khi hệ thống thí điểm được hoàn thành vào đầu năm sau, hệ thống sẽ được sử dụng thí điểm tại Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, qua đó sẽ đánh giá về hiệu quả và khả năng ứng dụng của hệ thống.

 

Tháng 11/2004, Chính phủ Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ với Chính phủ Việt Nam về hợp tác đấu thầu điện tử, theo đó, việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thực hiện. Thông qua dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống thí điểm đấu thầu điện tử lần này, Chính phủ Hàn Quốc thể hiện sự nỗ lực tích cực trong việc giúp Chính phủ Việt Nam xây dựng hệ thống trên. 

Theo 24H