Tháng 10/2006, khí ở mỏ Rồng Đôi sẽ chảy
Các Website khác - 14/10/2005
Một giàn khoan.

Theo Tổng công ty Dầu khí VN (PetroVietnam), các nhà đầu tư triển khai dự án phát triển mỏ khí lô 11.2 đúng kế hoạch. Dự kiến, mỏ khí Rồng Đôi và Rồng Đôi Tây (thuộc lô 11.2) sẽ cho dòng khí đầu tiên vào tháng 10/2006.

Theo tính toán của các chuyên gia, mỏ Rồng Đôi và Rồng Đôi Tây có thể khai thác được 856 tỷ foot3 khí và 23 triệu thùng khí ngưng tụ (condensate) trong vòng 23 năm. Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) dự kiến sẽ đầu tư khoảng 300 triệu USD cho chương trình phát triển mỏ khí, bao gồm việc xây lắp giàn khai thác, xây dựng hệ thống kho chứa nổi, lắp đặt 60 km đường ống ngầm dưới biển nối với đường ống Nam Côn Sơn và khoan thêm các giếng khai thác khí.

Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn đang vận chuyển khí và khí ngưng tụ từ lô 06.1 đến trạm xử lý khí Dinh Cố. Sắp tới, trạm xử lý khí Dinh Cố sẽ được đầu tư nâng công suất để có thể tiếp nhận khí từ lô 11.2, phục vụ cho công nghiệp điện và sản xuất phân bón.

Theo Thỏa thuận bảo lãnh được ký kết, Chính phủ VN đảm bảo việc thực hiện các thỏa thuận liên quan của PetroVietnam đối với dự án phát triển mỏ và vận chuyển khí lô 11.2, đồng thời cũng là những cam kết của các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án đúng kế hoạch. Hợp đồng vận chuyển khí lô 11.2 được ký giữa các nhà cung cấp khí (chủ mỏ khí) là PetroVietnam và KNOC với các nhà đầu tư của đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn gồm PetroVietnam (51%), BP (32,67%) và Conoco Phillips (16,33%).

(Theo TTXVN)