Tiền giả sẽ bị bấm lỗ
Các Website khác - 16/10/2008

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký Quyết định số 28 ban hành quy định về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.

Tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. (Hình mang tính minh họa).

Theo đó, trong giao dịch tiền mặt ở ngân hàng trường hợp khẳng định đồng tiền có dấu hiệu nghi vấn là loại tiền giả đã có thông báo của Ngân hàng Nhà nước (hoặc của Bộ Công an), ngân hàng phải lập biên bản, thu giữ và đóng dấu, bấm lỗ tiền giả;

nếu có nghi vấn về việc lưu hành tiền giả hoặc phát hiện từ 5 tờ tiền giấy giả (hoặc 5 miếng đối với tiền kim loại giả) trở lên trong một giao dịch hoặc khi khách hàng không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả của ngân hàng thì ngân hàng phải thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Đối với loại tiền giả chưa có thông báo (tiền giả loại mới), ngân hàng lập biên bản, thu giữ (không đóng dấu, bấm lỗ tiền giả); thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất; và gửi toàn bộ tiền giả loại mới trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện về NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn.

Ngoài những quy định về thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả, quy định cũng đề cập đến giám định tiền giả, tiền nghi giả, đóng dấu tiền giả, đóng gói, giao nhận, vận chuyển và tiêu hủy tiền giả trong ngành ngân hàng. 

K.H