TPHCM: Di dời 5 chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Các Website khác - 12/01/2006

TPHCM: Di dời 5 chợ đầu mối nông sản thực phẩm

Tin từ UBND TPHCM ngày 11.1, về việc di dời các chợ đầu mối nông sản thực phẩm ra ngoại thành, UBND TPHCM đã chấp thuận cho UBND các quận 5, 6 và 8 thực hiện việc di dời các chợ cá Hoà Bình, chợ rau Mai Xuân Thưởng, chợ Sân Cá 50, chợ cá Xóm Củi và chợ tạm thuỷ hải sản Chánh Hưng sau Tết Nguyên đán Bính Tuất.

UBND cũng chấp thuận cho 200 hộ tiểu thương chợ rau Mai Xuân Thưởng hoạt động lâu năm, nhưng không có đăng ký, đã đóng lệ phí, khi di dời ra chợ đầu mối Bình Điền sẽ được thuê điểm kinh doanh theo giá 11 triệu đồng/m2 (chưa thuế VAT).

M.Thoa