TPHCM: Đình chỉ hoạt động 47 cửa hàng kinh doanh xăng dầu
Các Website khác - 29/06/2006

TPHCM: Đình chỉ hoạt động 47 cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Ngày 28.6, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, sau khi kiểm tra 81 cửa hàng xăng dầu không đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định của Bộ Thương mại, các đội QLTT đã xử phạt và đình chỉ hoạt động 47 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Các cửa hàng này không có hoặc có nhưng đã hết hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

M.Thoa