Trả tiền điện tại ngân hàng
Các Website khác - 09/04/2006

Theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Đầu tư phát triển VN (BIDV) và Công ty Điện lực TP HCM, khách hàng có thể trả tiền điện (nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi) tại 39 điểm giao dịch của BIDV.

Trước mắt sẽ thí điểm tại các quầy giao dịch của BIDV TP HCM, sau đó đầu tháng 5 sẽ mở rộng ra các điểm giao dịch của BIDV trên toàn thành phố.

BIDV cũng cung cấp dịch vụ thanh toán định kỳ, khách hàng có tài khoản mở tại BIDV có thể ủy nhiệm BIDV định kỳ hằng tháng trích tiền từ tài khoản tiền gửi của khách để thanh toán hóa đơn tiền điện, sau đó Công ty điện lực TP HCM sẽ gửi hóa đơn gốc cho khách hàng.

(Theo Tuổi Trẻ)