Từ 6-7.4 sẽ tổ chức Đại hội Hiệp hội Quảng cáo VN
Các Website khác - 21/03/2006

Từ 6-7.4 sẽ tổ chức Đại hội Hiệp hội Quảng cáo VN

Ngày 20.3, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội Hiệp hội Quảng cáo lần thứ hai sẽ được tổ chức tại TPHCM trong hai ngày 6-7.4.

Theo ông Đỗ Gia Bình - Phó Chủ tịch hiệp hội, hoạt động quảng cáo của Hiệp hội Quảng cáo đang đứng trước những thử thách với thực trạng 5 công ty quảng cáo nước ngoài và gần 40 văn phòng đại diện quảng cáo nước ngoài nắm giữ hơn 85% thị phần quảng cáo và gần 3.000 công ty quảng cáo của VN chỉ nắm giữ 15% thị phần còn lại.

Minh Ngọc