Lâm Đồng: Xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao Bảo Lâm
Các Website khác - 20/03/2006

Lâm Đồng: Xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao Bảo Lâm

Theo quy hoạch, dự án thực hiện từ nay đến 2010, rộng trên 3.500ha, trong đó gần 2.400ha trồng chè công nghệ cao. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã quy hoạch tại Bảo Lâm 4 điểm phát triển chăn nuôi bò với dự kiến tổng đàn vào năm 2010 là 3.600 con.

Ngày 18.3, UBND huyện Bảo Lâm cho biết đã thu hút được 17 đơn vị kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao của huyện này.

K.D