Phương án điều chỉnh giá điện được đa số lựa chọn thay đổi liên tục
Các Website khác - 20/03/2006

Lấy ý kiến phương án điều chỉnh giá điện:
Phương án được đa số lựa chọn thay đổi liên tục

Bộ Công nghiệp cho hay, đến chiều tối ngày 19.3, mới có khoảng 1.780 lượt người tham gia góp ý kiến và lựa chọn phương án điều chỉnh giá điện trên website www.moi.gov.vn.

Thay vì tiếp tục chọn phương án chỉ tăng giá điện các bậc thang trên 100kWh (phương án 1) như những ngày đầu, số người chọn phương án 4 hiện chiếm đa số (38,4%). Phương án này dự kiến sẽ tăng 20% giá điện giờ cao điểm, tăng giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn lên 410 đ/kWh đồng thời tăng giá 100kWh đầu điện sinh hoạt lên 630 đ/kWh. Tuy nhiên, số người chọn phương án 1 vẫn đang chiếm tỉ lệ lớn, 37,9%.

Phương án được ít người chọn nhất là phương án 2 (5,9%), dự kiến chia đôi mức 100kWh đầu thành 2 bậc thang có giá 600 đ/kWh (50kWh đầu) và 750 đ/kWh (50kWh sau). Bộ Công nghiệp dự tính, cho đến hết ngày 31.3, các phương án được đa số người lựa chọn sẽ còn thay đổi.

Cẩm Văn