Lâm Đồng: 6 năm có thêm gần 29.400ha đất được đưa vào sử dụng
Các Website khác - 20/03/2006

Lâm Đồng: 6 năm có thêm gần 29.400ha đất được đưa vào sử dụng

Ngày 19.3, qua kiểm kê đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết: Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh đã có thêm gần 29.400ha đất trống được đưa vào sử dụng. Trong diện tích này, đáng kể là diện tích đất trống đồi núi trọc đã được đưa vào sử dụng chiếm 24.744ha - chủ yếu là trồng rừng và một phần khai hoang chuyển sang đất nông nghiệp.

K.D